INFORMOVANÝ SOUHLAS

Vážené kolegyně/Vážení kolegové, 

Jmenuji se Denisa Macková a jsem studentkou doktorského programu v oboru Ošetřovatelství na Lékařské fakultě v Ostravě. V rámci dizertační práce zpracovávám téma: Management bolesti v pooperačním období – znalosti a zkušenosti všeobecných sester. Můj výzkum obsahuje šest cílů, kde hlavním cílem je zhodnotit znalosti a informovanost všeobecných sester v souvislosti s managementem pooperační bolesti v časném pooperačním období. 

Ke splnění daných cílů je nutná spolupráce všeobecných sester, které pečuji o pacienty v pooperačním období. (Prosím o vyplnění pouze všeobecné sestry poskytující přímou péči chirurgickým pacientům). V dotazníku jsme sestavili několik výzkumných otázek. Účast v tomto průzkumném šetření je jednorázová a dobrovolná. Délka vyplnění dotazníku trvá přibližně 10 minut. Dotazník je čistě anonymní a vaše identita nebude ve výzkumu rozpoznána. Pokud budete vnímat, že došlo k porušení vašeho soukromí, kdykoliv můžete z této studie odstoupit. 

Děkuji Denisa Macková

 

STUDENT:

Mgr. Denisa Macková

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence 

Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě 

denisa.mackova@seznam.cz

 

ŠKOLITEL:

Doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství

Lékařská fakulta Masarykova univerzita v Brně 

apokorna@med.muni.cz

Souhlasím s účastí v této výzkumné studii. Předem budu informován/a o všech výzkumných krocích. Informace budou použity zcela anonymně.