Page 1

Lütfen online ksa anket imizi doldurarak, lizozomal depo hast alklar videosu hakkndaki gör lerinzi belirt iniz.

Yant larnz, videonun faydalı olup olmadığı konusunda bizlere yol gösterecektir.

Verileriniz nasıl kullanılacaktır?

Sonuçlarınız incelenerek kısa bir rapor haline getirilecek ve bu rapor kendi ekibimizle paylaşılacaktır. Gerekirse projenin halka sunulmasını sağlayan destekleyici ekiple de paylaşılabilir. Değerlendirme anketinin sonunda izin vermeniz  durumunda yanıtlarınız anonimleştirilecek ve kimlik bilgileriniz gizli tutularak sadece belirtilen amaç doğrultusunda kullanılacaktır. 

Bu konudaki sorularnza, rizwana.rashid@pharm.ox.ac.uk adresine e-mail gönderek yant alabilirsiniz.