Page 1

Družbeni, etični in vedenjski vidiki pandemije COVID-19 (SEBCOV)

Če ste starejši od 18 let in trenutno prebivate v Sloveniji vas vljudno vabimo, da sodelujete v naši raziskavi in izpolnite spletni vprašalnik.

Kakšen je namen raziskave? 

Ker trenutno učinkovitega zdravila ali cepiva proti COVID-19 ne poznamo, so bile vlade in različne organizacije po svetu primorane uporabiti alternativne, t.i. nefarmakološke ukrepe za zajezitev epidemije, npr. karanteno, samoizolacijo, socialno distanciranje in omejitev potovanj. Zanima nas vaše mnenje o teh ukrepih.

Kakšne so potencialne koristi raziskave? 

Izsledki raziskave bodo predstavljeni v raziskovalnem poročilu, ki bo posredovano strokovnjakom in relevantnim organizacijam z namenom informiranja odločevalcev na področju javnega zdravja in komuniciranja z javnostjo. Rezultati bodo predstavljeni tudi na spletni strani raziskave: https://www.tropmedres.ac/covid-19/sebcov

Kdo lahko izpolni spletni vprašalnik?

Spletni vprašalnik lahko izpolnite, če ste starejši od 18 let in trenutno prebivate v Sloveniji, Italiji, Združenem kraljestvu, Maleziji ali na Tajskem. Vaše sodelovanje je prostovoljno in lahko predčasno prenehate z izpolnjevanjem vprašalnika z zaprtjem okna brskalnika. Izpolnjevanje vam bo vzelo 15-20 minut. 

Podatki o raziskovalcih

Vodja raziskave je Prof. Phaik Yeong Cheah (Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, University of Oxford and Mahidol Universit) s sodelavci iz Italije, Združenega kraljestva, Tajske, Malezije in Slovenije. Raziskava je bila odobrena s strani Oxford Tropical Research Ethics Committee (OxTREC) in ustreznih nacionalnih etičnih komisij, tudi Komisije RS za medicinsko etiko (0120-237/2020/7). Glavni raziskovalec za področje Slovenije je prof. dr. Lenart Škof (Znanstveno-raziskovalno središče Koper).

Varstvo podatkov

Skrbnik podatkov je Univerza v Oxfordu, ki bo z zbranimi podatki ravnala skrbno in odgovorno, v skladu s Splošno uredbo Evropske Unije o varstvu podatkov (GDPR).

Kako bodo vaši podatki uporabljeni? 

Izsledki raziskave bodo predstavljeni v raziskovalnih poročilih in objavljeni v znanstvenih publikacijah. V sklopu raziskave bomo vaše podatke analizirali le, če nam boste pred izpolnjevanjem spletnega vprašalnika podali vaše soglasje, tako da označite ustrezno okence. Vaši odgovori so anonimni, saj vas ne bomo spraševali po vašem imenu ali elektronskem naslovu in ne bomo beležili IP-naslova vašega računalnika. To pomeni, da naknadno vašim odgovorom ne bo mogoče slediti. Če vprašalnika ne izpolnite v celoti, se odgovori ne bodo shranili. Vaše podatke bomo uporabili le za raziskovalne namene. V primeru, da bi podatke potrebovali za namene, ki niso povezani z raziskavo, vas bomo ponovno vprašali za soglasje.   

Kdo ima dostop do vaših podatkov? 

Dostop do podatkov bo omogočen le raziskovalcem, ki sodelujejo v raziskavi.

Shranjevanje podatkov 

Podatki bodo shranjeni dokler raziskava ne bo zaključena, vključno z zaključnimi, pravnimi in računovodskimi poročili.

Varnost

Vaši podatki bodo shranjeni varno, v skladu s postopki Univerze v Oxfordu. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani: https://www.infosec.ox.ac.uk/

Kjer hranimo in uporabljamo vaše podatke? 

Podatki bodo shranjeni v prostorih Univerze v Oxfordu, Velika Britanija, v elektronski in papirni obliki. Ker raziskava poteka v več državah, bodo elektronski podatki morda prenešeni in shranjeni tudi izven področja Evropskega gospodarskega področja (EEA), vendar le pod naslednjimi pogoji:
• država zagotavlja enake pogoje varstva podatkov kot Evropska unija;
• organizacija, ki prejema podatke, je krita z dogovorom, ki ga EU priznava kot ustrezen standard varstva podatkov, npr. nakazila podjetjem, ki imajo certifikat v skladu z zasebnostim ščitom EU-ZDA;
• prenos urejajo odobrene pogodbene klavzule;
• prenos ima vaše soglasje;
• je prenos potreben za sklenitev pogodbe z vami ali za izvedbo ukrepov, ki jih zahtevate pred sklenitvijo te pogodbe; ali
• je prenos potreben za izvajanje pogodbe z drugo osebo, ki je v vašem interesu.

Vaše pravice

Informacije o vaših pravicah v zvezi z vašimi osebnimi podatki so podrobneje pojasnjene na spletni strani: https://compliance.admin.ox.ac.uk/individual-rights

Kontakt

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na: SEBCOV@tropmedres.ac

1.1. Strinjam se s sodelovanjem v raziskavi. Seznanjen sem, da je moje sodelovanje prostovoljno in da lahko sodelovanje kadarkoli prekinem. [*Obvezno] Required

Za nadaljevanje ankete kliknite gumb "Naprej (Next)" na desni strani.