Page 1: Khảo sát CONNECT

 

Chào mừng bạn đến với Khảo sát về trang CONNECT.

Cuộc khảo sát này được thiết kế để thu thập phản hồi từ độc giả về những điều cần cải thiện trong trang CONNECT, và công cụ và tài liệu. Phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để giúp hình thành và cung cấp thông tin cho sự phát triển trong tương lai của CONNECT.

CONNECT đã được tạo ra để tăng cường năng lực nghiên cứu của nhân viên y tế cũng như cung cấp các công cụ, tài liệu và chương trình đào tạo để phát triển kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân, đồng nghiệp và các thành viên cộng đồng, đồng thời là không gian để chia sẻ những phản ánh cá nhân và các nguồn lực phát triển chuyên môn.

Sự tham gia của bạn là tự nguyện. Kết quả từ cuộc khảo sát này có thể được công bố trong một báo cáo, một tạp chí khoa học và / hoặc trình bày tại một hội nghị. Tất cả dữ liệu sẽ được ẩn danh và bảo mật. Thông tin mà bạn cung cấp để trả lời khảo sát này sẽ được xử lý theo Chính sách Bảo vệ dữ liệu của Đại học Oxford. Dữ liệu được thu thập trong biểu mẫu này sẽ được lưu trữ an toàn và sẽ chỉ được truy cập bởi Mạng Y tế Toàn cầu. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang Chính sách Bảo mật của Mạng Y tế Toàn cầu.

Cuộc khảo sát sẽ mất 5 phút để hoàn thành. Nếu bạn có câu hỏi về cuộc khảo sát vui lòng liên hệ: info@theglobalhealthnetwork.org

Anh/chị có thể truy cập bản khảo sát bằng cả Tiếng Anh.

Cảm ơn bạn trước vì đã dành thời gian tham gia.